Revolton

RPO 2014 2020

RPO 2014 2020

powrót

Regionalne Programy Operacyjne (2014-2020)

 

RPO jest planem operacyjnym, który ma na celu wsparcie rozwoju danego regionu. Fundusze unijne w dużej części są rozdzielane między poszczególne województwa. System podziału funkcjonuje na zasadzie algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców danego obszaru, poziom bezrobocia, a także PKB per capita.

Sposób dystrybuowania pieniędzy zależy od RPO obowiązującego w danym województwie. Jeśli przyjęty program nie ma w swych założeniach strategicznych rozwoju OZE na danym terenie, to pozyskanie środków mogłoby być niemożliwe. Większość opracowanych strategii ujmuje jednak zieloną energię.

Kto może być beneficjentem RPO? Tutaj zależy wszystko od tego, jacy beneficjenci zostali ujęci w planie operacyjnym. Generalnie jednak program operacyjny “Infrastruktura i środowisko” są skierowane do:

  1. osoby fizyczne,
  2. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  3. samorządy, organizacje i inne podmioty.

Szczegółowe informacje dotyczące tego, jakie są założenia RPO dla danego województwa można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Przedstawione są również programy w blokach tematycznych.

Dotacje na OZE z Unii – typy instalacji:

 

  1. Kolektory słoneczne – urządzenia służące do podgrzewania wody użytkowej, a także wspomagające system ogrzewania budynku. Podstawowe modele, kolektory płaskie, mają bardzo prostą budowę, są również bardzo trwałe i prawie bezobsługowe. Nie stwierdzono żadnego negatywnego wpływu na środowisko kolektorów słonecznych.
  2. Fotowoltaika – ogniwa słoneczne wytwarzają energię elektryczną. Instalacje te są ciągle rozwijane, tak aby ich efektywność była jak największa – nawet w takich krajach jak Polska. Nadmiar wykorzystanego ciepła można odsprzedać do sieci energetycznej (o szczegółach piszemy poniżej), dzięki czemu prosument odnosi dodatkowe korzyści finansowe. Podobnie jak kolektory, ogniwa nie oddziałują na środowisko.
  3. Pompy ciepła – wykorzystują one różnicę między wyższą temperaturą jednego obszaru a niższą drugiego. Urządzenia te wymagają dostarczenia energii mechanicznej z zewnątrz; nie produkują ciepła/ chłodu, tylko je przemieszczają. Niektóre pompy ciepła są wyposażone w wentylatory – nie określono jeszcze norm hałasu dla tych urządzeń. Zbyt płytko umieszczone instalacje ziemne mogą nadmiernie wychłodzić grunt i w ten sposób niekorzystnie wpływać na biosferę.
  4. Energetyka wiatrowa – generują prąd pozyskiwany z ruchu powietrza. Im większe są to instalacje, tym więcej można uzyskać z nich prądu. Wiąże się to jednak jeszcze z emisją hałasu i ewentualnego zagrożenia dla przelatujących ptaków i nietoperzy. Poza tym, urządzenia mogą pracować tylko w pewnych zakresach prędkości wiatru: zbyt wolny nie ma odpowiedniej siły, a zbyt silny powoduje włączenie hamulca.
  5. Biomasa– czyli biodegradowalne odpady z produkcji rolnej i spożywczej, leśnej, przetwórstwa rybnego, ale są również instalacje wykorzystujące osady z oczyszczalni ścieków. Instalacje wykorzystujące biomasę mogą służyć do produkcji ciepła, prądu, gazu generatorowego lub biodiesla. Wpływ na środowisko jest zależny od profilu inwestycji, a także jej skali. Biomasa może być wykorzystywana również w gospodarstwach domowych (na przykład piece CO na pellet).


Inne sposoby pozyskiwania zielonej energii, jak na przykład elektrownie wodne lub geotermia, wymagają inwestycji na dużą skalę. Dlatego najczęściej są efektem współpracy samorządów z prywatnymi firmami, uzyskują wtedy również wsparcie z budżetu centralnego. Dzieje się tak również dlatego, że ich wpływ na środowisko może być znaczny – potrzebna jest jego ocena.

 

Dotacje Unijne na OZE a prawo krajowe

 

Można zauważyć pewną rozbieżność między tym, co zawarte jest RPO, a jak kształtowane są regulacje prawne w Polsce. O ile nie widać tego w skali mikroinstalacji, to już inwestorzy nastawieni na produkcję i sprzedaż energii, mogą odczuwać pewne obawy.

W maju 2016 roku przegłosowana została nowelizacja przepisów o OZE, która nie bez powodu nazwana została “antywiatrakową”. W znaczny sposób ograniczyła ona możliwość powstawania farm wiatrowych, a także modernizacji dotychczasowych instalacji. Ustawa wprowadziła również zamieszanie w kwestii naliczania podatku od nieruchomości. Brak poczucia bezpieczeństwa i stałości przepisów działa zniechęcająco na inwestorów.

Zmiana przepisów wpłynęła również na prosumentów. Zmienione zostały bowiem zasady odsprzedaży energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej. Zniknęła w ten sposób taryfa gwarantowana, a pojawiły się opusty w rozliczeniach ze sprzedawcą prądu. Licznik dwukierunkowy, który w momencie oddawania energii do sieci się cofa. Prosument może bez opłat pobrać do 80% tego, co oddał. Czyli formalnie rzecz biorąc nie jest to sprzedaż energii. Taką możliwość mają firmy, ale muszą one jednocześnie spełnić o wiele więcej wymagań formalnych.

Od początku natomiast utrudniona była produkcja biodiesla przez rolników na własne potrzeby. Choć nie ma tu wyraźnych przeciwwskazań, to jednak na wyprodukowane w ten sposób biopaliwo nakładana była wysoka akcyza. Skutecznie ograniczyło to inicjatywę produkcji biodiesla w skali mikro.

Zanim ktoś zdecyduje się na produkcję i odsprzedaż energii elektrycznej, to powinien zdać sobie sprawę z szeregu wymagań formalnych. Takie działanie wymaga mianowicie prowadzenia działalności gospodarczej, a także uzyskania promesy na sprzedaż prądu. Wielu inwestorów prywatnych woli tego uniknąć i decyduje się na wytwarzanie energii wyłącznie na własny użytek.

 

Popularne artykuły

Grupa Revolton na Świecie

2012

2012
Pomimo drastycznych cięć w niemieckim programie dopłat do produkcji energii słonecznej, Niemcy zainstalowali w 2012 roku rekordową ilość nowych instalacji fotowoltaicznych. Revolton także uczestniczył w tych projektach.

2013
Revolton w oczekiwaniu na ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii, przygotowuje się do rewolucji energetycznej, która ma nastąpić w 2013 r. Będziemy mogli rozpocząć tysiące inwestycji i przyczynić się do poprawy zarządzania produkcją energii w Polsce.

Newsletter

Zamów nasz newsletter. Zachęcamy do pozostawiania swoich danych.