Istotne propozycje zmian dotyczących OZE w projekcie „małego trójpaku energetycznego”

1.06.2013

Projekt ustawy o zmianie prawa energetycznego tzw. „mały trójpak” już wkrótce trafi pod głosowanie w sejmie. Znajdą się w nim istotne zapisy dotyczące mikro instalacji odnawialnych źródeł energii. W projekcie znalazły się kwestie regulujące przyłączenia do sieci instalacji OZE o mocy do 40kWp. Mikro instalacje po wejściu w życie nowych przepisów będą zwolnione z obowiązku uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej oraz z pozwoleń na budowę , decyzji środowiskowych i opłat za przyłączenia. To spore ułatwienie w porównaniu do dotychczasowych regulacji prawnych w tym zakresie. W nowelizacji prawa energetycznego nie znaleźliśmy jednak ani jednego zapisu dotyczącego systemu wsparcia. Wbrew deklaracjom Ministerstwa Gospodarki, postulowane przez branżę OZE taryfy gwarantowane FIT nie zostały wpisane do projektu małego trójpaku. Również wsparcie w postaci zielonych certyfikatów i współczynników korekcyjnych najprawdopodobniej nie będzie miało zastosowania w przypadku instalacji do 40kWp. Zamiast tego ustawodawca proponuje aby do sprzedaży można było przeznaczyć jedynie nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej nie zużytej przez prosumenta na potrzeby własne. Brak wystarczającego systemu zachęt i całkowity brak wsparcia sprzedaży oznaczać może zahamowanie rozwoju energetyki prosumenckiej zamiast oczekiwanego bumu w tym sektorze. Jakie zapisy znajdą się ostatecznie w małym trójpaku okażę się po dyskusjach na forum parlamentu i po głosowaniu zaplanowanym na drugą połowę czerwca.

Siedziba

REVOLTON Sp. z o.o.
ul. Złota 7 lok.18
00-019 Warszawa
tel. +48 784190248
e-mail: info@revolton.pl
Oddział

REVOLTON Sp. z o.o.
Jakuszów 58
59-222 Miłkowice
tel. 76 5000025
e-mail: info@revolton.pl
Formularz kontaktowy

    Projekt i wykonanie

    Projektowanie grafiki