Oferta

Projekty realizujemy kompleksowo. Lubimy i umiemy to robić. Nasza pewność siebie wynika z 10 lat doświadczenia, w szczególności na wymagającym niemieckim rynku.

Na życzenie inwestora wykonujemy projekt koncepcyjny i wykonawczy. Dbamy o formalności i bierzemy na siebie te, które pozwalają uzyskać pozwolenia budowlane i wypracować potrzebne uzgodnienia z zakładem energetycznym.

Jesteśmy w stanie zrealizować inwestycje w każdym terenie. Zapewniamy profesjonalne badania gruntu. Najszybsze i najdokładniejsze kafarowanie. Dlaczego? Nowoczesne urządzenia do wbijania pali umożliwiają szybką i sprawną pracę, przez co oszczędzają czas i pieniądze inwestora.

Wszystkie prace ziemne przeprowadzimy w każdych – nawet bardzo trudnych warunkach gruntowych.

Nasi inżynierowie wykonują wszystkie potrzebne obliczenia statyczne i pomiary sił wyciągowych pali fundamentowych.

Dostarczamy komponenty do elektrowni od konstrukcji, modułów, falowników przez kable, stacje transformatorowe aż po ogrodzenia i monitoring. Przeprowadzamy kompletny montaż i prace elektryczne.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną listą naszych usług.

 

 

 

Projektowanie farm fotowoltaicznych

Projektujemy farmy fotowoltaiczne korzystając z bogatego doświadczenia na rynkach zagranicznych. W Revolton sięgamy po nowoczesne technologie i innowacyjne rozwiązania.

Projektowanie farm fotowoltaicznych rozpoczynamy od mapy do celów projektowych. Po jej dostarczeniu przez inwestora występujemy z wnioskiem o warunki przyłączenia wraz z przedstawieniem zapisów MPZP, z których będzie jednoznacznie wynikać, że istnieje możliwość budowy na wskazanej działce instalacji OZE.

Gdy zaistnieje taka konieczność pomagamy również uzyskać decyzję środowiskową.

Projekt koncepcyjny pozwala na przygotowanie koncepcji technicznej w zakresie doboru mocy farmy fotowoltaicznej, wyboru urządzeń, rozplanowania modułów fotowoltaicznych. Umożliwia również prognozowanie uzysków rocznych z farmy oraz stworzenie wstępnego kosztorysu dla inwestora.

Zgodnie z § 5.1. ustawy Prawo budowlane projekty wykonawcze powinny uzupełniać i uszczegóławiać projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych. Wymagany jest on zawsze w przypadku gdy dana inwestycja realizowana jest ze środków publicznych.

Projekt wykonawczy pozwala również na uszczegółowienie i właściwe zastosowanie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, poszczególnych instalacji oraz całego wyposażenia technicznego.

Generalne wykonawstwo farm fotowoltaicznych. Na czym ono polega?

Zapewniamy pełne i profesjonalne wsparcie na każdym etapie realizacji budowy przemysłowej instalacji fotowoltaicznej na dachach lub farmy fotowoltaicznej na gruncie.

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w Revolton przeprowadzamy niezbędne analizy zarówno jeśli chodzi o kwestie techniczne, jak i ekonomiczne.

Koordynujemy i opracowujemy całościową dokumentację projektową, tj.: projekt techniczny instalacji, wniosek o warunki przyłączeniowe do OSD, wniosek wraz z dokumentacją niezbędną w celu wystąpienia do właściwego organu o wydanie pozwoleń na budowę.

Przygotowujemy szczegółowy harmonogram prac, oczywiście w stałej współpracy z inwestorem. Dobieramy sprawdzone komponenty i urządzenia gwarantujące wysokie uzyski i sprawne funkcjonowanie, jednocześnie wybieramy odpowiednie konstrukcje wsporcze dostosowane w pełni do mocy elektrowni, wymagań technicznych i warunków gruntowych.

Po etapie montażu kompletnego systemu fotowoltaicznego nadal koordynujemy proces przyłączenia do sieci energetycznej, a następnie sprawdzimy poprawność jego działania. Revolton nie pozostawia inwestora samemu sobie.

Uzgodnienia i przyłączenia do sieci

REVOLTON pomaga inwestorom przejść przez poszczególne etapy przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nowych lub rozbudowanych źródeł OZE.
A są nimi:

Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci.

Określenie warunków przyłączenia źródła do sieci, w tym zakresem budowanych urządzeń wraz z parametrami technicznymi, a w przypadku farm powyżej 2 MW, także ekspertyzą wpływu przyłączanego źródła OZE na system energetyczny.

Realizacja przyłączenia gdzie po stronie wytwórcy energii elektrycznej pozostaje nie tylko wybudowanie źródła OZE (instalacji lub farmy fotowoltaicznej), ale również złożenie „oświadczenia o wykonaniu instalacji” – dla źródeł odnawialnych o mocy minimum 500 kW.

Zawarcie umowy dystrybucyjnej i uzyskanie stosownej koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej wydawanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

A następnie zawarcie umowy sprzedaży z kupującym energię i rozpoczęcie wprowadzania wytworzonego prądu do sieci Operatora Systemu Dystrybucji.

Zadbamy o poprawność wszystkich umów i oświadczeń oraz dopilnujemy obowiązujących terminów. Wynegocjujemy umowę sprzedaży energii w najlepszej na rynku, STAŁEJ cenie.

Testy Zgodności NC RFG

Wykonujemy testy zgodności dla:

 1. Modułów wytwarzania typu B (od 200 kW do 10 MW na napięciu przyłączenia poniżej 110 kV);
 2. Modułów wytwarzania energii typu C (od 10 MW do 75 MW na napięciu przyłączenia poniżej 110 kV);
 3. Modułów wytwarzania energii typu D podłączonych do systemu przesyłowego o napięciu 110kV i wyżej.

Zakres wykonywanych testów obejmuje przede wszystkim:

 • Zgodności z wymogami Kodeksu Sieciowego NC RfG.
 • Zgodności z zapisami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Operatorów Systemów dystrybucyjnych;
 • Testy sprawdzające właściwości regulacyjne elektrowni;
 • Pomiary i ocenę wpływu źródeł wytwórczych na parametry jakości energii elektrycznej w miejscu przyłączenia źródła do sieci dystrybucyjnej;

Specjalizujemy się w pomiarach źródeł wytwórczych, przeprowadzanych zgodnie wymaganymi kodeksu sieciowego NCRFG oraz innych wymagań Operatora Systemu Dystrybucyjnego w tym Tauron Dystrybucja, ENEA Operator, ENERGA Operator oraz PGE Dystrybucja.

Po więcej szczegółów kliknij TUTAJ.

Finansowanie

Proces inwestycyjny farmy fotowoltaicznej wymaga znajomości technologii, zagadnień elektrycznych, prawnych, budowlanych, środowiskowych oraz ustawy o OZE. Nie mniej ważne jest jednak samo finansowanie, które można realizować w formie:

 • kredytów;
 • leasingu;
 • dofinansowania ze środków unijnych na rok 2022 i kolejne

Revolton wychodzi naprzeciw potrzebom inwestorów i pomaga realizować inwestycję również na płaszczyźnie pozyskiwania stosownego finansowania, a po zrealizowaniu inwestycji, zajmuje się uzyskaniem korzystnego ubezpieczenia.


Siedziba

REVOLTON Sp. z o.o.
ul. Złota 7 lok.18
00-019 Warszawa
tel. +48 784190248
e-mail: info@revolton.pl
Oddział

REVOLTON Sp. z o.o.
Jakuszów 58
59-222 Miłkowice
tel. 76 5000025
e-mail: info@revolton.pl
Formularz kontaktowy

  Projekt i wykonanie

  Projektowanie grafiki