Lista Usług

Zajmujemy się realizacją projektów fotowoltaicznych od A do Z.

Mamy doświadczenie zarówno:

 • w tworzeniu wstępnej dokumentacji wymaganej na przykład do ubiegania się o warunki środowiskowe,
 • przygotowywaniu projektów budowlanych i wykonawczych,
 • montażu konstrukcji pod moduły fotowoltaiczne,
 • instalacji modułów, falowników wraz z okablowaniem DC i AC
 • budowie szeroko pojętej infrastruktury towarzyszącej (ogrodzenie, droga dojazdowa, monitoring)
 • wykonywaniu protokołów pomiarowych i powykonawczych
 • osiąganiu końcowych uzgodnień z OSD.

 

Pełna lista usług:

 

 

PROJEKTOWANIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

 • uzyskanie decyzji środowiskowej
 • przygotowanie projektu budowlanego / zamiennego
 • wykonanie projektu przyłącza SN wraz z uzgodnieniami z zakładem energetycznym
 • wykonanie projektu stacji transformatorowej wraz z uzgodnieniami z zakładem energetycznym
 • przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu
 • dostarczenie kontenerów na odpady: papier, drewno, odpady mieszane
 • dostarczenie kontenera socjalnego, biurowego, magazynowego, toalet
 • dostawa maszyn budowlanych
 • rozładunek i ewidencja materiałów
 • wyznaczenie punktów geodezyjnych zgodnie z projektem zamiennym
 • ochrona budowy 24 h podczas trwania prac montażowych

BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ

 • utwardzenie drogi dojazdowej
 • dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia, w tym:
  • palowanie słupków ogrodzeniowych
  • montaż siatki ogrodzeniowej z dwoma rzędami drutu kolczastego
  • montaż bramy
 • dostawa i montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED
 • dostawa i montaż monitoringu CCTV
 • dostawa i montaż barier podczerwieni zapewniających ochronę przekroczenia wyznaczonych stref obiektu
 • wykonanie podbudowy fundamentu, dostawa i montaż (posadowienie) trafostacji
 • podłączenie trafostacji od strony farmy PV
 • podłączenie farmy PV do istniejącego punktu przyłącza energetycznego SN
 • dostawa i montaż SmartLogger
 • dostawa i montaż stacji pogodowej
 • i wiele innych, zgodnie z potrzebami klienta

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

 • palowanie fundamentów autorskiej konstrukcji wsporczej
 • dostawa i montaż uziemienia oraz okablowania AC
 • dostawa i montaż autorskiej konstrukcji wsporczej wraz z systemem mocowania inwerterów
 • dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych uwzględnionych na liście największych producentów na świecie: TIER 1
 • dostawa i montaż inwerterów
 • dostawa i montaż okablowania strony DC
 • dostawa i montaż wyrównania potencjałów pomiędzy stołami

POMIARY POWYKONWACZE I UZGODNIENIA

 • uporządkowanie terenu inwestycji i wywiezienie zaplecza budowy
 • konfiguracja telemechaniki wraz z listą sygnałów i sterowaniem mocą
 • protokoły pomiarowe DC
 • protokoły pomiarowe i powykonawcze
 • wykonanie instrukcji współpracy ruchowej
 • przygotowanie i złożenie dokumentacji do wniosku w celu uzyskania decyzji o wydanie pozwolenia na użytkowanie
 • konfiguracja i uruchomienie trafostacji z uzgodnieniami z OSD
 • szkolenie z zakresu użytkowania
 • i inne wymagane uzgodnienia

Siedziba

REVOLTON Sp. z o.o.
ul. Złota 7 lok.18
00-019 Warszawa
tel. +48 784190248
e-mail: info@revolton.pl
Oddział

REVOLTON Sp. z o.o.
Jakuszów 58
59-222 Miłkowice
tel. 76 5000025
e-mail: info@revolton.pl
Formularz kontaktowy

  Projekt i wykonanie

  Projektowanie grafiki