Service List

We deal with the implementation of photovoltaic projects from A to Z.

We have experience both:

in creating the initial documentation required, for example, to apply for environmental conditions,
preparation of construction and detailed designs,
assembly of structures for photovoltaic modules,
installation of modules, inverters along with DC and AC cabling
construction of broadly understood accompanying infrastructure (fencing, access road, monitoring)
preparation of measurement and as-built reports
reaching final arrangements with DSOs.

Full list of services:

PROJEKTOWANIE I PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

 • uzyskanie decyzji środowiskowej
 • przygotowanie projektu budowlanego / zamiennego
 • wykonanie projektu przyłącza SN wraz z uzgodnieniami z zakładem energetycznym
 • wykonanie projektu stacji transformatorowej wraz z uzgodnieniami z zakładem energetycznym
 • przeprowadzenie badań geotechnicznych gruntu
 • dostarczenie kontenerów na odpady: papier, drewno, odpady mieszane
 • dostarczenie kontenera socjalnego, biurowego, magazynowego, toalet
 • dostawa maszyn budowlanych
 • rozładunek i ewidencja materiałów
 • wyznaczenie punktów geodezyjnych zgodnie z projektem zamiennym
 • ochrona budowy 24 h podczas trwania prac montażowych

BUDOWA INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ

 • utwardzenie drogi dojazdowej
 • dostawa i montaż kompletnego ogrodzenia, w tym:
  • palowanie słupków ogrodzeniowych
  • montaż siatki ogrodzeniowej z dwoma rzędami drutu kolczastego
  • montaż bramy
 • dostawa i montaż słupów oświetleniowych z oprawami LED
 • dostawa i montaż monitoringu CCTV
 • dostawa i montaż barier podczerwieni zapewniających ochronę przekroczenia wyznaczonych stref obiektu
 • wykonanie podbudowy fundamentu, dostawa i montaż (posadowienie) trafostacji
 • podłączenie trafostacji od strony farmy PV
 • podłączenie farmy PV do istniejącego punktu przyłącza energetycznego SN
 • dostawa i montaż SmartLogger
 • dostawa i montaż stacji pogodowej
 • i wiele innych, zgodnie z potrzebami klienta

BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ

 • palowanie fundamentów autorskiej konstrukcji wsporczej
 • dostawa i montaż uziemienia oraz okablowania AC
 • dostawa i montaż autorskiej konstrukcji wsporczej wraz z systemem mocowania inwerterów
 • dostawa i montaż modułów fotowoltaicznych uwzględnionych na liście największych producentów na świecie: TIER 1
 • dostawa i montaż inwerterów
 • dostawa i montaż okablowania strony DC
 • dostawa i montaż wyrównania potencjałów pomiędzy stołami

POMIARY POWYKONWACZE I UZGODNIENIA

 • uporządkowanie terenu inwestycji i wywiezienie zaplecza budowy
 • konfiguracja telemechaniki wraz z listą sygnałów i sterowaniem mocą
 • protokoły pomiarowe DC
 • protokoły pomiarowe i powykonawcze
 • wykonanie instrukcji współpracy ruchowej
 • przygotowanie i złożenie dokumentacji do wniosku w celu uzyskania decyzji o wydanie pozwolenia na użytkowanie
 • konfiguracja i uruchomienie trafostacji z uzgodnieniami z OSD
 • szkolenie z zakresu użytkowania
 • i inne wymagane uzgodnienia

Headquarters

REVOLTON Sp. z o.o.
ul. Złota 7 lok.18
00-019 Warszawa
tel. +48 784190248
e-mail: info@revolton.pl
Department

REVOLTON Sp. z o.o.
Jakuszów 58
59-222 Miłkowice
tel. 76 5000025
e-mail: info@revolton.pl
Contact form

  Projekt i wykonanie

  Projektowanie grafiki