Stanowisko Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki

29.10.2013

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki jest przekonane, że energia słoneczna jest najlepszym źródłem czystej i taniej energii odnawialnej. Wierzymy, że nadchodzi Era Słońca. Według raportu największego na świecie koncernu naftowego Rogal Dutch Shell opublikowanego na początku marca 2013, do lat 60-tych XXI-wieku, energia słoneczna może stać się największym na świecie źródłem energii elektrycznej.

W chwili obecnej przemysł PV jest w okresie konsolidacji, ale w średnio- i długookresowej perspektywie widoki na dalszy dynamiczny wzrost są dobre. Jednakże konieczna jest światowa współpraca, a nie konflikty, aby zaspokoić globalne zapotrzebowaniu na czystą, odnawialną i tanią energię elektryczną. W Europie, w 2012 drugi rok z rzędu, PV była pierwszym źródłem nowych instalacji elektrycznych, wyprzedzając źródła wiatrowe i gazowe. To pokazuje znaczącą zmianę w sposobie ewolucji systemów energetycznych.

Jesteśmy za swobodnym i uczciwym handlem oraz zniesieniem barier handlowych między UE, Chinami, Japonią i USA dopóty, dopóki wszystkie strony będą przestrzegać tych samych reguł. Globalna, wolna i uczciwa konkurencja w zakresie najlepszych idei i technologii jest warunkiem zrównoważonej redukcji kosztów systemów PV, ich wprowadzenia na rynek, a także ich szybkiego, globalnego rozpowszechniania. Obecna niepewność osłabia przemysł na wszystkich poziomach.

Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki dołączyło do siedmiu innych europejskich stowarzyszeń fotowoltaicznych, które wysłały list otwarty do Europejskiego Komisarza ds. Handlu pana Karela De Gucht, wyrażając głębokie zaniepokojenie całej branży.

Za Zarząd PV POLSKA

Prezes Zarządu

Źródło: www.reo.pl

Siedziba

REVOLTON Sp. z o.o.
ul. Złota 7 lok.18
00-019 Warszawa
tel. +48 784190248
e-mail: info@revolton.pl
Oddział

REVOLTON Sp. z o.o.
Jakuszów 58
59-222 Miłkowice
tel. 76 5000025
e-mail: info@revolton.pl
Formularz kontaktowy

    Projekt i wykonanie

    Projektowanie grafiki